FANDOM


Attribut (Attributes)Redigera

- Tack till Anna Malmberg (Zofia) som skrev ihop detta

MentalaRedigera

  • Intelligens (Intelligence): Visar din intelligens, din förmåga att analysera, se logik.
  • Kvicktänkthet (Wits): Din förmåga att reagera på en situation.
  • Psykisk stabilitet (Resolve): När du stöter på mentala påfrestningar visar den här attributen hur väl du hanterar det.

FysiskaRedigera

  • Styrka (Strength): Din förmåga att lyfta tunga bördor, kasta föremål och slå in skallen på en fiende.
  • Smidighet (Dexterity): För den som vill ha bra kroppskontroll och snabba reflexer är den här attributen ett måste.
  • Tålighet (Stamina): Hur mycket stryk du kan ta innan du är oförmögen att fortsätta en strid.

SocialaRedigera

  • Närvaro (Presence): Din karismatiska utstrålning. Visar hur lätt du har att synas i det sociala rummet.
  • Manipulation (Manipulation): Hur bra du är på att få andra dit du vill.
  • Självbehärskning (Composure): Hur bra du är på att behärska dig själv i en trängd situation