FANDOM


Klan MekhetRedigera

Detta är en ganska direkt översättning av sidorna 108-109 i White Wolfs grundbok till spelet - Vampire: the Requiem. Läs gärna originalet.


”Jag kan självklart ta reda på det, om du gör det värt besväret. Annars är jag övertygad om att han skulle finna intresse i att du frågade om honom…”


Vampyrer har alltid varit nattens varelser per definition, men inga är det mer än de mörkrets skepnader som utgör klan Mekhet. Mörkret är klanens visitkort och dess medlemmar omger sig med det som ett lik bär sin svepning. Klanens kännetecken är visdomen och förmågan att gömma sig i skuggorna – det senare är anledningen till att de associeras med mörkret och det även grunden till deras kunskap.


Klan Mekhet är en av de mest utbredda av de stora klanerna bland de Besläktade. Även om Skuggorna, som de kallas, är en klan född ur mörkret så tolkar de mörkret på många olika sätt. Vissa Skuggor är nattens mästare och använder sin begåvning och sina övernaturliga förmågor till att skapa sig en plats i de Fördömdas aristokrati. Andra tar namnet Skuggor mer bokstavligt och väntar i dessa, redo att plantera en påle i en rivals hjärta eller att stjäla rikedomar från någons fristad. Ytterligare andra är poeter och målare – arvingar till ett mörker av mer personlig natur. De flesta Mekhet är dock kunskapare och söker efter hemligheter eller information som är glömd och därför utkastad i de bortglömda minnenas mörker. Klanen är helt enkelt uppbyggd av allt från smutsiga mördare till upplysta filosofer.


Emedan klanen absolut har vissa brutalare medlemmar så är Mekhet i stort märkta av ett visst mått finess i vad de än tar sig för. En livvakt av klanen är till exempel osannolikt en brutal slagkämpe, utan är snarare kunnig i avancerade stridskonster. En infiltratör skulle vara en graciös och osynlig sådan och inte en våldsam vandal. En lärd kan ha sådan övernaturlig skarpsinthet att han blir mer förutsägande än reciterande. Besläktade av klan Mekhet anser sig vara själva sinnebilden av det vampyriska tillståndet, vilket gör att vad de än sysslar med så lägger de ner hela sin själ i att nå sin fulla kapacitet ämnet.


Smeknamn:Skuggor


Förbund:Redigera

Klan Mekhet är väldigt spridd över förbunden. Rörelsen och Lancea Sanctum drar till sig en stor andel med sina starka traditioner av politik och hemlighetsfullhet. Även Cirkeln lockar med sitt budskap om frälsning och en mening med olivet. Andra Skuggor lockas av Ordo Dracul där studierna kring de esoteriska principerna ofta inkluderar expeditioner efter artefakter eller möjlighet att snappa upp hemligheter från andra Drakar. Fortsättningsvis söker sig mer praktiskt passionerade Skuggor till de obundna, med deras tankar kring frihet (och anonymitet…). Allt detta till trots så är klanen knappast fåtalig inom Invictus. De är dock lite mer diskreta med sin klantillhörighet än sina skrytsamma fränder inom andra förbund.

Utseende:Redigera

Av alla klanerna är Mekhet kanske den minst enhetliga. Vissa spelar klanens stereotyp till överdrift, klädda i svart och i stilar som får dem att smälta in i skuggorna. Andra väljer en klädstil som får dem att smälta in i folkmängden eller i den subkultur där de föredrar att röra sig.

Fristäder:Redigera

Olika medlemmar av klan Mekhet har mycket olika meningar om vad som är en lämplig Fristad. Vissa Skuggor föredrar att bo nära händelsernas centrum och bosätter sig därför inne i stadskärnan. Äldre eller mer tillbakadragna medlemmar av klanen är ofta besatta av säkerhet och väljer att uppehålla sig i stora hus i civilisationens utkant, försvarade av blodstjänare och vakthundar. Några paranoida Skuggor konkurrerar även med Nosferatu om de underjordiska fristädernas skydd mot solen.

Bakgrund:Redigera

Blivande Skuggor kan komma från vilket tidigare liv som helst. Den enda gemensamma nämnaren är en samhörighet med natten själv, eller med något slags metaforiskt mörker såsom en plågad själ eller törst efter kunskap. Många nyomfamnade Mekhet får en hård skolning av sin Sire för att de bättre ska förstå klanens natur och uppgifter. Att en skapare skulle överlämna skolningen till andra Besläktade är ovanligt. Dock finns det vissa som föredrar att låta sin avkomma upptäcka de Besläktades värld på egen hand, men de är aldrig längre bort än att de har uppsikt över sin skyddslings framsteg.

Karaktärsskapande:Redigera

De flesta Skuggor föredrar färdigheter som är dem behjälpliga när de försöker nå sina mål. Våldsamma eller politiska Mekhet föredrar fysiska och sociala Attribut och Färdigheter som gör dem bättre på att handskas med andra och anfalla från de skuggor som gett dem deras smeknamn. Lärda eller Filosofiska Mekhet tenderar att skaffa så höga värden i Mentala färdigheter som de kan. För många Mekhet-spelare är processen med karaktärsskapande lite som att som barn komma in i en godisaffär. Nästan allt ser gott ut, men du har inte hur mycket som helst att spendera. Den bästa lösningen är att tänka på sin karaktärs personlighet när man bestämmer sig för vilka färdigheter man ska skaffa sig.


Föredragna Attribut: Intelligence och Wits. (+1 dot i en av dem)


Klandiscipliner: Auspex (klanspecifik), Celerity, Obfuscate

Svaghet:Redigera

Som mörkters varelser är Mekhet ännu mer känsliga för ljus än de flesta andra Fördömda. De känner av vissa vampyriska svagheter mer än vad de andra Besläktade gör. Varje gång en Mekhet får skada från solljus eller eld tar han ytterliggare en poäng aggreverad skada från samma källa. (Se sidan 172 i Vampire: the Requiem för mer information om solljus och eld). Precis som skuggor inte kan existera utan ljus är också ljuset i sig döden för skuggan.

Organisation:Redigera

Emedan Mekhet inte är den mest sammanknutna klanen, har den dock en viss struktur. Klanens blodslinjer är generellt sett mer oberoende än andra klaners, men det finns ändå viss övergripande klanstruktur. Utöver Primogenen i en stad med många Skuggor lyssnar ofta Mekhet mer till sin Priscus än vad andra klaner gör när det handlar om klanaffärer, speciellt om Priscusen har rykte om sig att vara vis.

Koncept:Redigera

Arkeolog, lönnmördare, Casanova, diplomat, livvakt, indrivare, hälare, pilgrim, den undre världens Lorlei, polis, makten bakom tronen, siare.

Stereotyper:Redigera

  • Daeva: De förstör tanklöst vad de en gång var, och förlöjligar skamlöst vad de blivit.
  • Gangrel: Nobla på sitt eget sätt, men tragiskt avskärmade från sina rötter.
  • Nosferatu: Bröder i mörkret - men var försiktig med syskonrivalitet.
  • Ventrue: Lysande sällskap ända tills händelserna sätter någon av er i en överlägsen position, då de snabbt blir outhärdliga.


  • Varulvar: Jag antar att det finns mer hos dem än vildheten vi urskiljer på avstånd.
  • Magiker: Vissa hemligheter ska Besläktade inte känna till, men magikerna sköter dem med sådan elegans.
  • Dödliga: Se dem för vad de är – källan till vår näring, men banen till vår existens.