FANDOM


XP = Experience Points eller Erfarenhetspoäng som man kan säga på svenska.


Med hjälp av XP kan du höja värdena på ditt karaktärspapper, vilket gör att din karaktär blir bättre och kanske lär sig nya saker. XP är helt enkelt ett sätt att visa på hur din karaktär utvecklas.

Vi har olika former av XP i vår kampanj. Nedan följer en redogörelse:


Vid karaktärsskapandetRedigera

Bakgrunds-XPRedigera

0-10 XP

När du har lämnat in en bakgrund får du upp till 10 XP för den. Spelledningen meddelar och gör de inte det, påminn dem.

Ålders-XPRedigera

1 XP/år som din karaktär varit omfamnad. Om din karaktär varit vampyr i 42 år får du alltså 42 XP att leka med. Om du spelar ghoul, ta kontakt med spelledningen så kikar vi tillsammans på vad som är rimligt. Man får bara sätta ut ålders-XP om man lämnat in en bakgrund.

Synknings-XPRedigera

1-3 XP

Du får 1 XP för varje spelare som du synkar ihop din bakgrund med, upp till 3 XP. Det behöver inte vara så komplicerat, utan det räcker att bestämma att man träffats innan på något sätt och vilken relation man har idag. Även om man bara får upp till 3 XP uppmuntrar vi till att synka med så många som möjligt eftersom det kommer ge er mer att spela på.


Under lajvets gångRedigera

Dessa XP får man en gång mellan varje lajv.

Lajv-XPRedigera

1 XP/kväll Man får helt enkelt 1 XP för varje kväll man spelade sin karaktär, förutsatt att man efter lajvet lämnar in en XP-berättelse. Mer info om XP-berättelse finns längre ner på sidan.

Downtime-XPRedigera

1 XP För att få XP för downtime gäller att man någon gång träffats, forumspelat, MSN-spelat, ringt, irkkat, PM:at eller på annat sätt gjort något med sin karaktär och en annan karaktär/NPC:a.


För att vi i spelledningen ska veta vad ni gjort vill vi ha en logg (om det gäller MSN, IRC eller dylikt) eller en sammanställning på vad som skett. Detta gäller främst om det är två spelare och det inte varit någon spelledare närvarande. Har det funnits någon spelledare närvarande har denne med största sannolikhet sparat en eventuell logg eller sammanställt det som skett själv. Vi lägger oss inte i det ni gör så länge det verkar logiskt för spelet, utan vill veta för att kunna skapa bättre plotter.


Till downtimespel räknar vi sådant som för spelet framåt på ett eller annat sätt. Att två karaktärer träffas, säger hej och konstaterar att vädret är vackert innan de försvinner åt varsitt håll kommer inte ge något XP. Om två karaktärer däremot träffas och har ett mer ingående samtal kommer det ge XP. Att föra spelet framåt handlar inte bara om plottande, utan kan även vara sådant som att utveckla sin egen karaktär genom downtimespel.


Man kan max få 1 XP för downtimespel oavsett hur mycket man involverar sig. Däremot kan man få andra fördelar, som gratis kontakter till exempel och annat skoj spelledningen kommer på. Dessutom utvecklas ens karaktär genom downtimespel och gör den lättare att spela på lajven.


Plott-XPRedigera

1 XP Spelledningen kan välja att dela ut 1 XP till spelare som gjort ett extra bra jobb.


Mall för XP-berättelseRedigera

Nedan är vad vi vill veta. Går att skicka med PM till valfri spelledare.

  • Karaktärens namn:
  • Spelarens namn:
  • Vilken/vilka kvällar var du närvarande:
  • Berätta vad du gjorde under lajvet:
  • Finns det något du vill att spelledningen ska tänka/ändra på?


KostnaderRedigera

Nedan följer kostnader om man vill höja något värde med XP. Vi har lånat lajvet Notte Articas system så ni som lajvar där också kommer känna igen er.

Attributes:Redigera

1 2 3 4 5 (nivå)

3 4 5 6 7 (kostnad för respektive dott)

Skills:Redigera

1 2 3 4 5

2 3 4 5 6

In-clan Discipline:Redigera

1 2 3 4 5

4 5 6 7 8

Out-of-clan Disciplines:Redigera

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Merits:Redigera

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Willpower:Redigera

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Bloodpotency:Redigera

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Humanity:Redigera

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Exempel:Redigera

Pelle har drive: 0. Han kan alltså inte köra ännu. Han har lite XP över och vill köpa Drive: 2. Detta kostar honom 5 xp (2+3 XP).


Erik har 1 i Obfuscate och spelledningen är snälla (som alltid ;) ) och säger att det är okej att köpa upp till 4 i Obfuscate. Eriks karaktär är en Nosferatu så därför är Obfuscate en In-clan Discipline. För att köpa Obfuscate 4 betalar Erik 18 XP (5+6+7). Hanna har också 1 i Obfuscate och vill höja den till 3. Dock är hennes karaktär en Daeva så därför är Obfuscate en Out-of-clan Discipline och det kostar henne därför 15 XP (7+8 ).

UndantagRedigera

Ancille och Elders har speciella regler för XP


Invictus och Carthian Movement har vissa merits de köper billligare. För dessa är kostnaden:

1 2 3 4 5 (nivå)

1 1 2 2 3 (kostnad)